Praha

Migrace a integrace patří k celoevropsky nejkontroverzněji diskutovaným tématům. Zvýšená migrace je přirozeným důsledkem stále propojenějšího světa a výzvy související s integrací se v různé míře týkají všech evropských zemí.

Výstava „Migrant Visions – Cluj, Munich, Prague“ se k výše zmíněným tématům vyjadřuje prostřednictvím média fotografie. Autory vystavených snímků jsou obyvatelé Cluje, Mnichova, Prahy a Plzně, které život zavál do těchto měst často až z opačného konce světa. Ve svých fotografických výpovědích se inspirovali nejen podtitulem výstavy – jedním z hesel Velké francouzské revoluce „Liberté – Egalité – Fraternité“ – ale také vnímáním měst, která se stala jejich novým domovem. Výsledkem jsou originální portréty těchto čtyř měst, z jejichž vzájemné konfrontace vystupují určité kontury fenoménu migrace v dnešní Evropě.

Výstava se uskuteční v červnu 2013 v galerii pražské tvůrčí kavárny „Vypálené koťátko“. Přesná data vernisáže a konání výstavy budou včas upřesněna.

Vstup volný.